Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -
מרכזי מיחשוב / מרכזים צרכניים קריטיים

מרכזי מיחשוב / מרכזים צרכניים קריטיים

מציעה את הפתרונות המושלמים Starline , בין אם מדובר בחברות, בחוות שרתים או במרכזי אחסון ושינוע השיגו Starline להפצה וניטור של חשמל במתקנים חיוניים. בזכות האמינות, הגמישות והעיצוב היעיל, כל מוצרי מעמד מוביל בתעשייה.

Learn More
חלוקה וניטור חשמל לתעשייה

חלוקה וניטור חשמל לתעשייה

בסביבה תעשייתית ויצרנית, יש חשיבות מכרעת לשיטה אמינה ונוחה לאספקת חיבור לחשמל, כמו גם למודעות באשר לכמות החשמל הנצרכת. בין אם מדובר בקו ייצור של מכוניות, בסביבת ייצור בתאי עבודה או במפעל יסייעו למקסם את היעילות. Starline מכונות טיפוסי, המוצרים של

Learn More
חלוקת חשמל לצרכים קמעונאיים

חלוקת חשמל לצרכים קמעונאיים

בכל הנוגע לאספקת חשמל לחנויות ולעסקים קמעונאיים, שום מערכת אחרת אינה ניתנת להתקנה קלה כל כך או מאפשרת לכם להוסיף, להסיר או לשנות מיקום של אספקת חשמל במהירות כזו. מערכות הפצת החשמל של מעניקות לכם את יכולת הבחירה, בזכות פריסה מותאמת אישית וקופסאות חיבור מכל הסוגים. Starline

Learn More
חלוקת חשמל למעבדות ובתי חולים

חלוקת חשמל למעבדות ובתי חולים

ציעה את השיטות האופטימליות לאספקת חשמל לסביבות עבודה הדורשות שינויי פריסה תכופים, Starline דוגמת מעבדות.

Learn More
חלוקת חשמל להשכלה גבוהה

חלוקת חשמל להשכלה גבוהה

מוסדות להשכלה גבוהה עשויים להזדקק להפצת חשמל למגוון רחב של צרכים. החל במרכזי נתונים, דרך הם הפתרון האידאלי להפצת חשמל לכל Starline מעבדות מחקר ומדעים ועד לקפטריות ואולמות - המוצרים של אלה.

Learn More
חלוקת חשמל לתאורה

חלוקת חשמל לתאורה

ות בין 40 ל 800- אמפר, והן מסוגלות לספק חשמל הן לתאורה עילית Starline של Track Busway מערכות והן למרכזי הנתונים הגדולים בעולם. פס-הצבירה הוכח כפתרון רב-עוצמה להפצת חשמל, העומד במבחן הזמן, לכל אחד מהיישומים הללו.

Learn More
תת-מדידה

תת-מדידה

בשל הצורך של השוק ביעילות אנרגטית, מערכות לניטור אנרגיה חשובות כיום יותר מתמיד. מוניטור הכוח הקריטי מציג בפניכם נתונים שמישים ומאפשר לכם לקבל החלטות תכליתיות. Starline של (CPM)

Learn More
הפצת חשמל לעיבוד

הפצת חשמל לעיבוד

מציעה שיטות חדשניות לאספקת חשמל לסביבות עבודה הדורשות פתרונות תאורה וחשמל, כגון Starline חממות ומעבדות ניסוי.

Learn More